Tuesday, August 31, 2010

TELEKOMUNIKASI

pada post kali ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan bidang telekomunikasi yang saya pelajari. Disini saya ingin berkongsi serba sedikit tentang apa itu komunikasi.


PENGENALAN KEPADA KOMUNIKASI

 • Komunikasi ialah suatu keperluan kepada manusia untuk mereka berhubung antara satu sama lain.
 • Ia merupakan pertukaran maklumat antara dua pihak yang menggunakan maklumat (simbol atau suara) yang boleh difahami oleh kedua-dua pihak yang terlibat.
 • Secara umumnya, komunikasi data adalah berkaitan secara langsung dengan komunikasi harian dan penting dalam kehidupan kita.
 • Bahan perantaraan ialah sesuatu bahan yang membolehkan maklumat sampai kepada dentinasinya dan biasanya dirujuk sebagai media.
 • Tiga komponen yang terlibat bagi memastikan bahawa berjaya atau berlakunya komunikasi adalah sumber, media dan destinasi.

                                               RAJAH 1 : KOMPONEN KOMUNIKASI 

 • Faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan komuikasi ialah maklumat mestilah boleh difahami, gangguan semasa komunikasi dan sistem komunikasi.
 • Model komunikasi Shannon telah menjadi asas bagi menerangkan komunikasi.
 • Model ini terdiri daripada lima elemen, iaitu sumber maklumat, penghantar, saluran, penerima dan destinasi seperti berikut
RAJAH 2: MODEL KOMUNIKASI SHANNON

 1. Sumber maklumat yang menghasilkan maklumat.
 2. Penghantar yang mengekodkan maklumat ke dalam bentuk isyarat.
 3. Saluran yang mana isyarat-isyarat dihantar melaluinya.
 4. Penerima yang menyahkod maklumat daripada isyarat yang diperoleh.
 5. Destinasi ke mana mesej dihantar.
 • Elemen yang dikenali sebagai kebisingan merupakan faktor gangguan terhadap mesej yang bergerak di sepanjang saluran yang akan mengakibatkan isyarat yang diterima berubah atau berbeza dengan isyarat asal yang dihantar.


  0 comments:

  Post a Comment