Tuesday, August 31, 2010

SEDIKIT PENGENALAN TENTANG TELEFON

Telefon berasal daripada (bahasa Yunani : tele = jauh dan phone = suara) adalah alat Telekomunikasi yang digunakan bagi memancar dan menerima bunyi (kebiasaanya suara dan percakapan) pada jarak jauh tanpa terikat, secara bebas. Kebanyakan telefon beroperasi melalui pemancaran isyarat elektrik melalui jaringan telefon awam yang mana mengutip sedikit bayaran, menurut tempoh penggunaan, bagi kegunaan orang awam yang tidak memiliki telefon. rumit yang membenarkan sebarang pengguna telefon untuk berhubung dengan hampir kesemua yang lain.


0 comments:

Post a Comment